همایش شیرخوارگان حسینی در ورزشگاه آزادی

همزمان با اولین جمعه ماه محرم، ۱۵ شهریور ماه، مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در مصلی‌ تهران و استادیوم‌صدهزارنفری آزادی برگزار شد./ عکس: محسن کرامت


کانال خبرگزاری فساد نیوز