نشست بین المللی زنان،صلح و امنیت پایدار

نشست بین المللی زنان،صلح و امنیت پایدار روز پنجشنبه با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز