مراسم خیمه سوزان در چهارراه گلوبندک

ظهر عاشورا مراسم عزاداری و خیمه سوزان چهارراه گلوبندک تهران برگزار شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز