غرس نهال در استان‌ها

غرس نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی روز سه شنبه همزمان با سراسر کشور در بجنورد، خرم آباد و شیراز انجام شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز