شب پرالتهاب چهارشنبه سوری

همزمان با شب چهارشنبه آخر سال کوچه های پایتخت با واژه هایی همچون خطر، ترس و انفجار به استقبال یکی از آداب و سنت های قدیمی ایرانیان می رود


کانال خبرگزاری فساد نیوز