رونمایی از کهن ترین سند حضور سینما در ایران

مراسم رونمایی از کهن ترین سند حضور سینما در ایران عصر چهارشنبه در باغ فردوس برگزار شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز