دیدار کمیسیونر انرژی اروپا با صالحی

« میگل آریاس کانیته » کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا روز شنبه در راس هیاتی با علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفت و گو کرد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز