بازگشت نخبگان هوشمند ایرانی از مسابقات ذهنی مالزی

تیم ۳۵ نفره کودکان و نوجوانان هوشمند ایرانی که قهرمانی هجدهمین مسابقات Pama ۲۰۱۸ ،معتبر ترین رویداد محاسبات ذهنی باچرتکه جهان را به دست آورده بودند به کشورمان بازگشتند.


کانال خبرگزاری فساد نیوز