اقامه نماز عید قربان در کربلا

اقامه نماز عید قربان با حضور میلیونی زائرین در بین الحرمین کربلا برگزار شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز