افزایش میزان آب دریاچه ارومیه

ارومیه – با رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و نیز افزایش میزان بارندگی در روزهای اخیر، میزان آب این دریاچه افزایش چشمگیری داشته است. تصاویر، وضعیت امروز شنبه ۱۹ اسفندماه این دریاچه را نشان می‌دهد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز