آیین مشعل گردانی عراقی‌های مقیم تهران

آئین مشعل گردانی که یکی از مراسم قدیمی اعراب عراقی مقیم ایران می باشد،شامگاه پنجشنبه و همزمان با شب هشتم ماه محرم همچون سال های گذشته در محله دولت آباد تهران برگزار شد.


کانال خبرگزاری فساد نیوز