تبلیغات

کثیف و خوشمزه با طعم فوتبال!

تریبون را که جلوی خودشان می‌بینند چقدر شیوا در مورد لزوم سلامت در فوتبال حرف می‌زنند و صغیر و کبیر را به فساد متهم می‌کنند. یادم نمی‌رود روزی روزگاری ...

ورزشی
کانال خبرگزاری فساد نیوز