تبلیغات

اجرایی کردن منویات بیانیه گام دوم دستور کار «جامعه اسلامی کارمندان» است/ مفهوم رونق تولید را مکملی بر بیانیه گام دوم می‌دانیم

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان به تشریح برنامه‌های تشکل متبوع خود در سال جاری پرداخت و بر اجرایی کردن منویات بیانیه گام دوم به عنوان دستور کار جامعه اسل...

سیاسی
کانال خبرگزاری فساد نیوز