تبلیغات

با بگیر و ببند فساد اقتصادی ریشه کن نمی‌شود/ جریان عدالتخواه می‌خواهد به عنوان رابین هود معرفی شود / باید منتظر لیست انتخاباتی عدالتخواهان باشیم

صادق زیبا کلام با اشاره به دلایل و ریشه‌های فساد اقتصادی در ایران به سلام نو گفت: ریشه مفساد اقتصادی در ایران به اقتصاد فاسد و ناکارآمد حکومتی بر می‌گ...

بایگانی‌ها سیاسی | فساد نیوز
کانال خبرگزاری فساد نیوز