تبلیغات

قدرت ضد فساد موبایل و اینترنت

تلفن‌های همراه و اینترنت قدرت ضدفساد خود را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده‌اند. از آنها می‌توان به طور مؤثری در کاهش اختیارات مقامات و در...

فناوری اطلاعات
کانال خبرگزاری فساد نیوز