تبلیغات

تمرکزگرایی، سبب گسترش فساد می شود

اقتصاد ایران: تهران- ایرنا- کارشناسان اقتصادی می گویند: اقتصاد کشور بر اساس تمرکز در تصمیم گیری و اجرا سازماندهی شده و اجازه دخالت نهادهای خصوصی را نم...

بایگانی‌ها اقتصادی - صفحه ۲ از ۴۴۰ - فساد نیوز
کانال خبرگزاری فساد نیوز