تبلیغات

منطقه مجاز رقابت بانکی

دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در زمان بحران کمبود نقدینگی، رقابت شدیدی در بازار سپرده آغاز می‌شود و برخی بانک‌ها با افزایش سهم خود در ...

اقتصادی
کانال خبرگزاری فساد نیوز