تبلیغات

در گردهمایی بازرسان سلامت اداری مطرح شد : نیازمند قانون جامع در حوزه مبارزه با فساد هستیم/ هرچه فضا شفاف تر باشد خطر فساد کاهش می یابد

پیش از ظهر امروز گردهمایی بازرسان سلامت اداری با حضور متولیان اموربازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش برگزار شد. در خا...

اجتماعی
کانال خبرگزاری فساد نیوز