به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال۹۵ حدود ۱۴ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی به مصرف رسیده است که تنها ۳ میلیون دلار آن مربوط به هزینه های جاری صندوق توسعه ملی بوده است. میزان تسهیلات یا سپرده گذاریهای ریالی حدود ۲ میلیارد دلار و سهم تسهیلات  و سپرده گذاری ارزی نیز ۴.۸ میلیارد دلار می‌باشد.

بر این اساس، از مجموع سهم ۸.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی تنها ۷.۳ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز و ۱.۲ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.