کرمانشاه- معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه رهبری در سال ۹۰ برای بحث توسعه یافتگی استان گفت: خواهش ما این است که این ردیف حداقل برای معیشت مردم در برنامه ششم توسعه گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز چهارشنبه  در نشست مدیریت بحران استان که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سرپل ذهاب برگزار شد، از روز اولی که زلزله شروع شد باید برآوردی از خسارات در بخش ساختمان های دولتی یا پروژه هایی که اعتبارات آن از محل اعتبارات دولت تامین می شد، می داشتیم.

وی افزود: تاکنون ۱۰ دستگاه اجرایی  به ما در این زمینه گزارش دادند و خسارات زیادی در این زمینه به آنها وارد شده است و مستندات آنها نیز جمع آوری شده است.

معاون استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ما ارزیابی اولیه را انجام دادیم اما ممکن است در ارزیابی ثانویه این یزان تغییر کنند اما اکنون مستندات ارزیابی اولیه موجود است.

وی از خسارتی بالغ بر یک هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به اماکن دولتی و پروژه های دولتی مناطق زلزله زده خبر داد و تصریح کرد: البته هنوز از آب منطقه ای و مواردی مثل بازارچه های مرزی گزارشی به ما نرسیده است.

نیک کردار ادامه داد: ما ۳۴۰ میلیارد تومان نیز برای این مواردی که بعدا خواهد آمد محاسبه کرده ایم و در مجموع یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روز اول به عنوان حدود تقریبی خسارت وارد شده اعلام کردیم که احتمالا با ارزیابی دقیق افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: این عدد، رقمی نیست که بتوان از سایر محل ها  آن را تامین کرد، لذا اگر ردیفی در بودجه ۹۷ نداشته باشیم جبران خسارات نخواهد شد. این ردیف حداقل باید ۲ تا ۳ سال باشد.

معاون استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم این منطق یکبار دار  و ندار خود را در جنگ از دست داده اند، یکبار دیگر هم در زلزله اخیر دار و ندارشان از دست رفته است.

وی افزود: طبق آمارهای اعلام شده ما از نظر شاخص توسعه یافتگی بین رتبه ۲۰ تا ۲۳ در کشور است و به ما کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته اطلاق می شود. چرا که از استان ۲۳ به بعد توسعه نیافته محسوب می شود.

نیک کردار با اشاره به سفر سال ۹۰ مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: ایشان در این سفر فرموند یک ردیفی را در قانون برنامه پنجم توسعه برای استان کرمانشاه باز شود برای اینکه شاخص های توسعه کرمانشاه به میانگین کشور برسد.

وی افزود: همان موقع به هر دلیل برنامه پنجم به اتمام رسید و ریالی پرداخت نشد و این در حالی است که قرار بود سالی ۳۰۰ میلیارد تومان و در ۵ سال یک هزار و ۵۰۰ میلیارد توما پرداخت کنند که شاخص های توسعه نیافتگی استان کرمانشاه به میانگین کشور برسد.

معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جایگاه طبیعی استان کرمانشاه در کشور ۱۲ است، افزود: به این معناست که اگر در جایگاه ۱۲ بودیم به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی در وضعیت خوبی بودیم.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: خواهش ما این است که این ردیف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری هم که مصوبه هیئت وزیران دارد، در برنامه ششم توسعه حداقل برای معیشت مردم گذاشته شود.