حال ناخوش درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در اندیکا
کانال خبرگزاری فساد نیوز