معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق در ۹ ماهه اول سال جاری ۵۰.۳ میلیارد ریال بوده است.

علی باخرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اقدامات انجام شده در معاونت بازرسی در حوزه قاچاق کالا در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: تعداد بازرسی‌های انجام شده در این بازه زمانی ۲۱ هزار و ۸۳۹ مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در این ۹ ماه ۴۰۷ پرونده بوده است، عنوان کرد: ارزش ریالی کشفیات قاچاق ما حدود ۵۰.۳ میلیارد ریال بوده است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این موارد تعداد بازرسی گشت مشترک ۹.۰۴۲ مورد بوده و همچنین تعداد پرونده‌های گشت مشترک نیز ۱۹۵ پرونده بوده است.