مردم در واکنش به طرح دولت برای حذف شمار زیادی از یارانه بگیران در سال ۹۷ نظرات جالبی مطرح کرده اند.

گزارش میداتی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به طرح دولت برای حذف بیش از ۳۴ میلیون یارانه بگیر در سال ۹۷  و پاسخ های مردم را در ویدئو زیر ببینید.