جناب اقای مهندس خلج
مدیر محترم هتل امیران
سلام علیکم
بدین وسیله از جنابعالی بدلیل این که، متعهدانه و متخصصانه با تاسیس مجموعه ای از هتل های چهار ستاره در همدان در جهت توسعه و پیشرفت این استان تلاش می کنید و با دقت نظر در کم و کیف امور به نحو احسن، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته صنعت گردشگری همت می گمارید، تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم در مسیر صنعت توریسم موفق و موید باشید.
دیروز در مراسم مجلس ختمی ، که توفیق حضور داشتم، نمود عینی این جمله معروف را مشاهده کردم که “همواره باید به خاطر داشت ، موفقیت یک نقطه نیست بلکه جریانی به هم پیوسته، در بستر زمان است” و این حقیقت را شما چه نیکو برای پرسنل آن مجموعه ترجمه عملی کرده بودید، و آنها هم چه زیبا این واقعیت را در منش و رفتار خود در مواجه با مهیمانان و گردشگران آن هتل به نمایش می گذارند.
بناراین توفیق روزافزون قرین راهتان باد.
دکتر مجید سجادی پناه
مشاور سابق رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری