تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه معلم تفاهمنامه ای امضا کرده اند که بر اساس آن همه دانش آموزان کشور در سال تحصیلی کنونی زیر پوشش بیمه حوادث و درمان مازاد قرار گرفتند.

به گزارش شنبه تارنمای بیمه مرکزی، این قرار داد از سی و یکم شهریور ۱۳۹۶ تا اول مهر ۱۳۹۷ شامل دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی در همه مقاطع، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، نوآموزان مهدهای کودک و پیش دبستانی و سواد آموزان نهضت سوادآموزی است.
بر اساس بیمه نامه حوادث دانش آموزی همه بیمه شدگان در قبال حوادثی که در ۲۴ ساعت شبانه روز در ایام سال تحصیلی در داخل یا خارج از مدرسه رخ دهد، زیر پوشش تعهدات بخش حوادث این قرارداد خواهند بود.
همچنین اگر در مدارس و سایر اماکن متعلق به آموزش و پرورش و اردوهای دانش آموزی و راهیان نور اتفاقی بیفتد که براساس رای مراجع قضایی مسئولیت آن متوجه مدیر یا یکی از عوامل آموزش و پرورش یا سایر بیمه شدگان باشد، شرکت بیمه معلم متعهد است براساس بخش مسئولیت مدنی این قرارداد نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.
هریک از بیمه شدگان هنگام بروز حوادث یا بیماری های زیرپوشش باید به مدرسه یا اداره مربوط مراجعه و فرم شماره ۵ را که به تایید مدیر مدرسه و یا اداره رسیده باشد بگیرند و به همراه سایر مدارک و مستندات به نمایندگی یا شعبه بیمه معلم طرف قرارداد ارسال کنند.
برای همه بیمه شدگان کارت بیمه صادر شده است که توسط مدارس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.