تبریز – نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: در مناطق آزاد تجاری کشور در بحث واگذاری زمین فساد وجود داشته و کسی نمی تواند آن را کتمان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که وضعیت مناطق آزاد تجاری را اگر با مناطق مشابه مقایسه کنیم شرایط بهتری دارند اما با انتظارات هنوز فاصله هایی دارند، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما مناطقی به عنوان مناطق آزاد تجاری انتخاب شده اند که از نظر زیرساختی هیچ نداشتند و بنا به دلایل دیگر هم به این مشکلات اضافه شده که اکنون می بینیم مناطق آزاد تجاری در کشور موفق نیستند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس افزود: گرانی زمین، عدم اعطای وام، دریافت معافیت مالیاتی و پرداخت عوارض موجب شده تا مناطق آزاد تجاری در کشورمان آنگونه که انتظار می رفت کارایی نداشته باشند.

وی بر لزوم حذف بروکراسی های زائد اداری در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور تاکید کرد و گفت: از جمله عواملی که می تواند زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور را فراهم کند این است که ابتدا مناطق آزاد چابک سازی شده و سپس بروکراسی های زائد اداری حذف شود.

مدیریت رانتی در مناطق آزاد تجاری اتفاق می افتد

حسن نژاد با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات و تبعات آن گفت: در شرایطی که اکنون با مشکلات اقتصادی و تحریم های ظالمانه بدخواهان روبرو هستیم حداقل ترین کاری که می توانیم انجام دهیم آزادتر نمودن مناطق آزاد تجاری است چراکه با این طریق می توان سرمایه خارجی نیز جذب کرد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ابراز داشت: هر جایی که مدیر برای صندلی التماس کند مدیریت رانتی اتفاق می افتد و یقیناً چنین افرادی برای به دست آوردن صندلی مدیریت دست به هر کاری از واگذاری زمین رانتی گرفته تا مجوزهای رانتی خواهد زد، بنابراین می توان اینگونه گفت که مدیریت رانتی در این مناطق نیز اتفاق می افتد.

وی در ادامه سخنان خود با ذکر اینکه در مناطق آزاد تجاری کشور در بحث واگذاری زمین فساد وجود داشته و کسی نمی تواند آن را کتمان کند، خاطرنشان کرد: مجلس در نظارت بر عملکرد مدیران عامل مناطق آزاد را بر عهده وزیر اقتصاد محول کرده که اگر خدای ناکرده قصوری هم شد اهرم مجلسی ها استیضاح و نهایتاً برکناری است ولی با این روش هم عملاً می بینیم اموال رفته دوباره به بیت المال باز نمی گردد.