به گزارش “ورزش سه”، پلیس اسپانیا روز خبرسازی را آغاز کرده است. در بارسلونا پلیس پس از یورش به دفتر اندرو سوبیس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال کاتالونیا و نایب رئیس اقتصادی فعلی فدراسیون فوتبال اسپانیا اقدام به جمع آوری مدارک کرد و متعاقب آن، سوبیس در شهر مادرید دستگیر شد.نایب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال اسپانیا به نام خوزه کونترراس نیز در شهر بارسلونا دستگیر شد.

اتهام هر دو پولشویی و فساد مالی است و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته در پرونده فساد خوزه ماریا ویار، رئیس فدراسیون فوتبال سابق اسپانیا دستگیر شده اند. سوبیس همچنین یک پرونده فساد مالی در زمان ریاستش بر فدراسیون فوتبال کاتالونیا نیز دارد. او به نوعی دست راست روبیالس، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال اسپانیا محسوب می شود.