منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما در پی فساد های گسترده افشا شده درباره موسسه مالی ثامن الحجج و نامرده شدن از برخی هنرمندان و اشخاص رانت خوار، در صفحه شخصی خود به عدم اعلام نام کامل این اشخاص واکنش نشان داد.

برترین ها: منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما در پی فساد های گسترده افشا شده درباره موسسه مالی ثامن الحجج و نامرده شدن از برخی هنرمندان و اشخاص رانت خوار در صفحه شخصی خود به عدم اعلام نام کامل این اشخاص واکنش نشان داد.

منیژه حکمت: یا «ثامن الحجج» برس به داد مردم