به گزارش فانوس، سرویس ضدفساد کمیته امنیت ملی قرقیزستان «عظیم‌خان جسوب‌عالی‌اف» معاون وزیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این کشور را به دلیل فساد مالی بازداشت کرد.

مقامات سرویس ضدفساد کمیته امنیت ملی جسوب‌عالی‌اف را در حال دریافت رشوه ۵۰ هزار دلاری دستگیر کردند.

مقام بازداشت شده مسئولیت برگزار مناقصه مربوط به ساخت جاده‌ها در استان‌های مختلف قرقیزستان را داشت و از منافع یکی از شرکت‌های خارجی حمایت می‌کرد.

جسوب‌عالی‌اف برای خدمات خود درخواست ۵۲۰ هزار دلار کرد.

وی پیش از این ۱۲۰ هزار دلار از طرق دیگر دریافت کرده بود.

در حال حاضر جسوب‌عالی‌اف در بازداشت موقت قرار دارد و عملیات بازپرسی در حال انجام است.

علاوه بر این تمام کارمندان وزارت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرقیزستان مورد بازرسی قرار می‌گیرند زیرا حمایت از منافع شرکت‌های خارجی به تنهایی ممکن نیست.