حبیب اله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و وزیر اسبق نیرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص آخرین وضعیت تصمیم گیری برای جدایی برق از وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی گفت: تشکیل وزارت انرژی اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شده بود و از آن زمان تاکنون همواره این موضوع مطرح بوده است.

وی افزود: اما همیشه تنوع و تعداد شرکت های وابسته به هر دو وزارت خانه و تداوم تصدی دولت در این زمینه مانع اصلی تشکیل وزارت انرژی بوده است.

بیطرف تصریح کرد: اگر نرخ حامل های انرژی واقع بینانه شود و بتوان بسیاری از این شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کرد و زمینه های تمرکز دو وزارت خانه روی مقولات سیاست گذاری و برنامه های کلان ایجاد شود، طبیعتا امکان این کار فراهم می شود.

وزیر اسبق نیرو در پاسخ به اینکه “آیا در حال حاضر احتمال تصمیم گیری دولت برای تشکیل وزارت انرژی وجود دارد؟”، گفت: هنوز فکر می کنم که این شرایط فراهم نیست و موضوع تشکیل وزارت انرژی تنها به عنوان اظهارنظر و طرح مسئله مطرح است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: زمانی که دولت چابک شده و این بخش ها را واگذار کند، تشکیل وزارت انرژی کار خوبی است و باید به این سمت برویم؛ وزارت انرژی باید تشکیل شود ولی حالا نه.