سرپرست سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به مرگ و میر حدود ۱۴ هزار نفر در پاییز ۹۶ گفت: بالاترین علت مرگ و میرها ایست قلبی و نارسایی های تنفسی بوده است.

به گزارش ایلنا، سعیدخال با اشاره به اینکه بیش از ۵۶ درصد فوتی‌ها در پاییز ۹۶ مرد و ۴۱ درصد زن بوده اند، گفت: کل فوت شدگان ۱۳ هزار و ۹۵۴ نفر بوده که از این تعداد ۳۷۷ نوزاد، ۵ هزار و ۷۳۸ مونث و همچنین ۷ هزار و ۸۳۹ نفر مذکر بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۱ متوفی بین ۵ تا ۹ سال داشتند، اظهار کرد: سن بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ نفر از متوفیان بالای ۶۵ سال بوده است که بیشترین آمار مرگ و میر در گروه‌های سنی را به خود اختصاص داده اند.

سرپرست سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه در کل ۵ هزار و ۷۷۴ فوتی خارج از سازمان داشته ایم، افزود: از کل ۱۴ هزار و ۱۱۰ نفر متوفی پذیرش شده در پاییز، بیش از ۱۰ هزار فوتی در بهشت زهرا دفن شده اند.

خال درباره اینکه کمترین علت فوت بیماری‌های ام اس و مننژیت با یک فوتی بوده است، ادامه داد: بیشترین علت فوت در مهرماه نارسایی تنفسی و در آذرماه و آبان ماه ایست قلبی بوده است.