مدرس ابن سینا قدیمی ترین مدرسه طب در دنیاست که بقایای آن پس از یکهزار سال تا به امروز باقی مانده است و ابن سینا، دانشمند نامدار ایرانی در این مکان به آموزش دانشجویان و نوشتن آثارش می پرداخت.
کیانوش جهانپور روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: یکی از نقاط اوج تاریخ اصفهان دوره حکومت سلسله شیعی و نخبه پرور آل بویه و حضور ابن سینا در اصفهان است که مدرسه طب علایی یا همان مَدرَس ابن سینا از آن دوره در این خطه باقی مانده است.
وی با بیان اینکه این مدرسه به عنوان نخستین مرکز آموزشی خارج از مساجد در تاریخ ملل اسلامی مطرح شده است، افزود: کتاب قانون به عنوان درسنامه جامع طب که دراصفهان تدوین نهایی شده و ده ها دانشمند و طبیب که راه ابن سینا، ابن مسکویه، ابن مندویه، ابوعبید جوزجانی و ابو عبدالله اصفهانی را ادامه داده اند، میراثی است که می تواند محور برنامه ریزی و توسعه علمی، فرهنگی و گردشگری باشد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت بهداشت تا کنون بارها از مدرسه طب علایی بازدید کرده و اسناد تاریخی آن فراهم شده است، افزود: وزیر بهداشت نیز بر پیگیری جدی و همکاری این وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شهرداری اصفهان برای احیا و بهره برداری از این میراث تاکید کرده است.
جهانپور با بیان اینکه شهرداری اصفهان اقدام به حفظ این مکان و حتی آزادسازی بخشی از املاک مجاور آن کرده است، اظهار کرد: بنای مدرس ابن سینا متعلق به سال ۴۱۵ هجری قمری ( ۱۰۲۴ میلادی) است و به اعتبار این میراث، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قدیمی ترین مجموعه آموزش علوم پزشکی برجای مانده در جهان محسوب می شود.
وی با اشاره به تاکید معاون اجتماعی وزیر بهداشت بر انعقاد تفاهمنامه با شهرداری اصفهان برای احیای پیشینه طب ایرانی در اصفهان، گفت: امید است در هزاره تاسیس دانشکده طب اصفهان، شاهد بهره برداری از طرح بزرگ احیای محور تاریخی آل بویه نیز باشیم.
بر اساس آنچه در تاریـخ نقل شده، نخستین دوره از ادوار دانشگاه پزشکی اصفهان بــه زمان سلطنت آل بویــه (۳۲۰ تا ۴۴۷ هجری قمری) می‏ رسد.
دانشکده طب بعنوان هسته اولیه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان که به مدرس ابن سینا مشهور است در خیابان ابن سینا امروزی اصفهان حفظ و توسعه یافته است.
بنا بــر روایـات تاریخی، بوعلی هر روز صبح بعـد از اذان صبح در آن تدریس می کرده است و به جز بوعلی، اســتادان دیگری چون جوزجانی نیز در ایــن مــدرس درس مـی گفتند.
مدرس ابن ســینا در محله دردشــت خیابان ابن ســینا اصفهان واقع شــده و در سال ۱۳۸۳ در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.