محمد بن سلمان تصریح کرد که ایالت متحده آمریکا طی سالهای اخیر دو اشتباه بزرگ در خاورمیانه مرتکب شده است.

به گزارش ایسنا، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در مصاحبه با مجله تایم آمریکا با بیان اینکه اشتباه اول مداخله در عراق بود، این اقدام را “اشتباهی بزرگ” توصیف کرد.

وی گفت: همچنین من معتقدم که ایالات متحده می‌بایست بعد از اتمام ماموریت در افغانستان اقدامات خود را متوقف می‌کرد و بر این مسئله متمرکز می‌شد که چگونه افغانستان را از یک کشور ضعیف به یک کشور عادی تبدیل کند.

محمد بن سلمان تصریح کرد: اشتباه دوم عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق و منحل کردن ارتش عراق بود که اینها دو اشتباه بزرگی بودند که به وقوع مشکلات دیگری در خاورمیانه انجامیدند.

ولیعهد عربستان تاکید کرد: اشتباهات رخ می‌دهد و وقوع این اشتباهات نیز متوقف نخواهد شد. چراکه ما بشر هستیم و بشر خطا می‌کند. کشورها و افراد مرتکب اشتباهات خواهند شد و ماموریت ما چگونگی کاهش این اشتباهات است.