نهمین و آخرین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی متهم به فساد اقتصادی روز گذشته در حالی برگزار شد که در پایان با اخذ دفاعیات وکلای مدافع متهم و آخرین دفاع متهم ، ضمن اعلام ختم دادرسی توسط قاضی، گفته شد که رای دادگاه برای متهم ردیف اول باقری درمنی در زمان مقرر صادر خواهد شد.
خرداد:خراسان، در ابتدای این جلسه که به صورت علنی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد ، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا مطالب تکمیلی خود را بیان کند.یکی از نمایندگان دادستان تهران با حضور در جایگاه  به اظهارات علیرضا مسلمی که رئیس هیئت مدیره یکی از این شرکت هاست اشاره کرد و پرسید، درباره وجوهی که در یک بازه زمانی به حساب شما واریز شد، رقم دقیق و منشأ آن توضیح دهید؟ مسلمی پاسخ داد چون باقری درمنی با حساب من کار می کرد و ملکی به نصیری فروخته بود ۱۲ میلیارد تومان بابت این ملک به حساب من واریز شد. این ۱۲ میلیارد تومان از صرافی اقتصاد نوین به حساب من آمده و گرنه به طور کلی چون باقری درمنی با حساب من کارمی کرد گردش مالی من کلا متعلق به وی بود و من کارمند او محسوب می شدم و از منشأ وجوه هم اطلاعی ندارم. دسته چک را امضا کرده و به صورت سفید امضا در اختیار باقری درمنی قرار داده بودم.در ادامه این جلسه رمضانی یکی از وکلای باقری درمنی با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع شده چندین شکایت است که برخی از آن ها تکراری است.وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳ کیلوگرم قیر اشاره کرد و گفت: جرم کلاهبرداری در قانون دارای شرایطی است و طبق تعریف قانون، کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. در پرونده مذکور شرکت پالایش نفت جی به صورت نقدی، اعتباری و وثیقه ملکی قیر فروخته و تمام خریدها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه نقد نیز به حساب شرکت واریز شده ،این امر در دادسرای یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشناس اعلام شده مبلغ بدهی و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی مساوی است که نمایانگر مراوده مالی سالم است.وی درباره اتهامات منتسب به موکلش گفت: در خصوص بند سوم کیفرخواست که مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک ملی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، صرف آشنایی باعث نمی شود افراد در تخلفات یکدیگر شریک باشند و اگر جرمی علیه یک آشنا مطرح شد کمک کردن برای حل مشکل وی جرم محسوب نمی شود.در ادامه جلسه، سمیه سادات قدمگاهی دیگر وکیل باقری درمنی گفت: در خصوص بند ۹ کیفرخواست و اتهام افسادفی الارض، مشخص نیست که متهم با وجود ممنوع المعامله بودن، چطور امکان افساد فی الارض را داشت؟ موکل بنده در چهار سال پیش به اتهام کلاهبرداری و حال به دلیل فساد فی الارض متهم می شود، بدون آن که تغییری در پرونده وی ایجاد شده باشد.در ادامه حمید باقری درمنی با توجه به اعلام اخذ آخرین دفاع از سوی قاضی صلواتی در جایگاه متهم حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت. متهم به فساد اقتصادی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده اقدامات کافی در راستای قانون آیین دادرسی کیفری انجام نشد چرا که بنده چند معامله با نصیری متهم اصلی و فراری این پرونده داشتم و چون می خواستم بدهی این فرد را پرداخت و املاکم را آزاد کنم راضی به معامله شدم. نصیری سنگی را در چاه انداخته بود و من نمی توانستم دست روی دست بگذارم و ملکم از بین برود. اگر درست محاسبه می شد من از این شخص طلب داشتم نه این که امروز بدهکار وی باشم.
منبع: نوداد