گمرک ایران از امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درخواست کرد تا حداقل اسناد یک کانتینر از ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق ادعایی را جهت راستی آزمایی به گمرک و یا هر نهاد نظارتی دیگری بدهد .

به گزارش ایلنا، این درخواست پس از آن مطرح می شود که این نماینده مجلس ادعا کرد که “روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و کرباسیان اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارد” .

در این توضیحات آمده است :  کاملا روشن و واضح است که این نماینده مجلس واقعیت ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد و بیان این مطالب ، توهین به پرسنل شریف و زحمتکش گمرک ایران و همچنین تجار و بازرگانانی است که تجارت قانونی در کشور انجام می دهند .

 در تماسی که با این نماینده جهت اخذ تنها یک سند از ادعاهای او بعمل آمد وی عنوان می کند که من تنها این را شنیده ام و هیچ سندی هم ندارم !

اگر به جزئیات آمار تجارت خارجی نگاه کنیم بر اساس ادعاهای این نماینده مجلس باید کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را هم در فهرست کالاهای قاچاق در کشور قرار دهیم .

با رقم ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق در روز مجموع کانتینرهای ادعایی در سال ۱۲۰۰۰۰۰ کانتینر می شود که با این وصف هیچ واردات رسمی انجام نشده است و باید از ایشان سوال کرد که ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد وصولی گمرک بابت حقوق ورودی و ارزش افزوده و عوارض در سال ۱۳۹۵ و رقمی بیشتر که تا پایان سال جاری وصول خواهد شد ، از چه محلی صورت گرفته و وصول می شود ؟

بر اساس این توضیحات ؛ آنچه که از طرف دکتر کرباسیان رئیس کل وقت گمرک ایران در خصوص آمار ۷۰۰ میلیون دلاری قاچاق از مبادی رسمی در ابتدای سالجاری عنوان شد به استناد آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال ۱۳۹۵ مطرح گردید که البته این آمار برای سالجاری منتشر نشده است .

آنچه که مشخص است اینکه گمرک ایران کنترل هوشمند بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت را به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در سالجاری انجام داده و حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم از گمرکات ترخیص نشده است که این موضوع صحت گفته های دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه قاچاق از گمرک نداریم را تایید می کند .

گمرک ایران بار دیگر تاکید می کند طرح ادعاهای کلی و بدون ادله و اسناد متقن نتیجه ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم به اجرای طرح ادعاهای کلی با ارائه اسناد و مدارک به گمرک و یا هر نهاد نظارتی مسئول در این خصوص در مبارزه واقعی با پدیده شوم قاچاق همکاری کنید.