باران مصنوعی چگونه تولید می‌شود؟

باران مصنوعی چگونه تولید می‌شود؟

باروری ابرها نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستمهای ابری در جهت افزایش بارش در ابرهایی است که فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شکل‌گیری و اجرا است....

  • ۱:۱۱ ب٫ظ
  • ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

کانال خبرگزاری فساد نیوز