جرم نیانتاکی فساد و گرفتن رشوه اعلام شده است.

طرفداری– فیفا همیشه در زمینه فساد در فوتبال سعی کرده است که تصمیمات سفت و سختی را بگیرد. خصوصا در مورد فدراسیون های کشور ها. حال در جدیدترین تصمیم فیفا، رییس سابق فدارسیون فوتبال غنا، کوسی نیانتاکی به علت فساد به صورت مادام العمر محروم شده است.

به نقل از گل، فیفا علاوه بر محرومیت دائمی او در سطح فوتبال بین المللی و ملی وی را جریمه مالی نیز کرده است. جرم وی فساد، اختلاس و گرفتن رشوه بیان شده است و فیفا در طی بیانه ای اعلام کرده است که این حکم به صورت فوری باید اجرا شود. وی سابقه ریاست فدارسیون غرب افریقا در سال ۲۰۱۱ و فدارسیون فوتبال غنا را از سال ۲۰۰۵ در کارنامه دارد.