عضو شورای اسلامی شورای اسلامی شهر شیراز تاکید دارد که مقوله های فساد، تبعیض و بی عدالتی هسته اصلی شکل گیری آسیب در هر جامعه ای است.

به گزارش ایسنا منطقه فارس علی ناصری عصر دوشنبه ۸ مرداد در نطق قبل از دستور خود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تعاریف علمی رانت و فساد، گفت: از نظر کارشناسان علت رانت مداخله‌ی دستگاهها، ارگانها و سازمانهای برخوردار از ظرفیتهای اقتصادی است.

او ادامه داد: کارشناسان معتقدند که مداخله ها، سازوکار بازار را به سمت ایجاد فرصت‌های انحصاری برای برخی گرو‌ه‌ها سوق می‌دهد.

ناصری با بیان اینکه در تعریف سنتی رانت نوعی امتیاز است، گفت: در دنیای مدرن امروزی رانت دیگر تنها آن تعریف مرتبط با زمان اقتصاد فئودالی را ندارد. امروزه هرگونه امتیاز انحصاری ممکن است ظرفیت آن را داشته باشد تا واژه‌ی رانت بر آن اطلاق گردد .

او گفت: رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری محسوب می شود .

ناصری مصداق بارز رانتخواران را همان «ویژه خواری» دانست و آن را زمینه ساز اختلاس برشمرد و تصریح کرد: تاثیر رانت بر جامعه تنها محدود به تبعات اقتصادی نیست بلکه رانت‌خواری علاوه بر گسترش تورم، فقر، بی‌عدالتی و مصادیقی از این  قبیل باعث می‌شود تا افراد خلاق جامعه و متخصصین دست از تولید شسته، یا رو به سمت مهاجرت آورده یا رو به سوی انفعال‌ بیاورند.

این عضو شورای اسلامی گفت: این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است؛ مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند.

او گفت: راهکارهای بسیاری، از تقویت سیستم نظارتی بر اقتصاد گرفته تا جهت‌دهی شرایط یکسان برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از ظرفیت های موجود و ایجاد شده می تواند در حل این مشکل، تاثیر شایانی داشته باشد؛ اما اساسی‌ترین عامل برای حذف رانت‌خواری، تغییر رویکرد اخلاقی افراد است.