تیم اقتصادی دولت اعتماد به نفس بسیار ضعیفی دارد با اینکه هنوز تحریم ها عملی نشده و نقشه های دشمن ترسیم شده است ما شاهد نوسانات بسیار شدید ارز و سکه و از همه مهم تر آشفتگی در عرضه و تقاضای کالا شده ایم. وزرای اقتصادی دولت با استفاده از مدیران ناکارآمد، ضعیف و اتخاذ تصمیمات غلط زمینه ساز بحران شده و اعتراض عمومی مردم را سبب شده اند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ آشفتگی بازار، عدم کنترل آن، کمبود و احتکار کالاهای اساسی، گرانی، رانت اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و…. موضوعاتی از دست دغدغه اصلی جامعه ایران است به همین دلیل به بررسی عملکرد وزرای اقتصادی دوازدهم پرداخته تا از ره آورد آن بتواند راهکاری برای مقابله با چالش های موثر امروز کشور مانند ناکارآمدی اقتصادی، عدم ایجاد اشتغال و آشفتگی بازار بپردازد.

اکنون که یک سال از فعالیت وزرای اقتصادی دولت دوازدهم می گذرد به درستی می توان کارنامه و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی را به قضاوت نشست.

ناظران اقتصادی معتقدند با توجه به آنکه رئیس جمهور آمریکا دو سال پیش سخن از خروج از برجام و تحریم های گسترده خبر داده بود اتفاقات رخ داده در بازار و آشفتگی آن؛ معنای بی خبری و غافلگیری مدیران اقتصادی نیست. بیش از هر چیز در بررسی عملکرد و نظارت بر رویکردها به واژه “بی تدبیری و تفاوتی” اشاره کرد. موضوعی که اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم به آن اشاره کرده و خاطر نشان می کند:” تیم اقتصادی دولت اعتماد به نفس بسیار ضعیفی دارد با اینکه هنوز تحریم ها عملی نشده و نقشه های دشمن ترسیم شده است ما شاهد نوسانات بسیار شدید ارز و سکه و از همه مهم تر آشفتگی در عرضه و تقاضای کالا شده ایم. وزرای اقتصادی دولت با استفاده از مدیران ناکارآمد، ضعیف و اتخاذ تصمیمات غلط زمینه ساز بحران شده و اعتراض عمومی مردم را سبب شده اند”

مشروح گفت و گوی اسدالله عباسی نماینده رودسر و عضو هیات رئیسه مجلس با پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران در ذیل آمده است:

عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده رودسر در پاسخ به سوال خبرنگار دیده بان ایران در خصوص عملکرد تیم اقتصادی در ذیل آمده است:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بر همگان واضح و مبرهن است که عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت ضعیف  است. من به عنوان نماینده مجلس عملکرد وزرای  اقتصادی دولت دوازدهم را نا مناسب ارزیابی می کنم طبعا اگر برآیند عملکرد ایشان مثبت بود جامعه امروز با مشکلات معیشتی، تولید و … روبرو نبود.

تیم اقتصادی دولت اعتماد به نفس بسیار ضعیفی دارد با اینکه هنوز تحریم ها عملی نشده و نقشه های دشمن ترسیم شده است ما شاهد نوسانات بسیار شدید ارز و سکه و از همه مهم تر آشفتگی در عرضه و تقاضای کالا شده ایم. وزرای اقتصادی دولت با استفاده از مدیران ناکارآمد، ضعیف و اتخاذ تصمیمات غلط زمینه ساز بحران شده و اعتراض عمومی مردم را سبب شده اند.

اسدالله عباسی به تشریح عملکرد وزارت صنعت در کنترل بازار و رونق تولید و عرضه کالا و پرداخت و گفت : همگان به خوبی می دانند که بخشی از مسئولیت کنترل بازار بر عهده مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بی تردید عملکرد وزارت صنایع بسیار ضعیف بوده، خصوصا در تولید و عرضه خودرو و کنترل بازار این وزارتخانه ضعف های جدی داشته و دارد.

از سوی دیگر این وزارتخانه در یک سال گذشته با مسئله رانت در واردات خودرو روبرو بوده است به هر روی اقدام موثری صورت نداده؛ در مجموع عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل دفاع نیست.