فصل اقتصاد – عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: یک بخش از مشکلات حوزه کسب و کار، مسائل فرهنگی است که باعث شده، نتوانیم از ظرفیت نیروی انسانی در کشور استفاده کنیم.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع عقیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب و کار در پیچ و خم بروکراسی پیچیده اداری و با حضور ولی ملکی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی به روی آنتن رفت.
ولی ملکی در آغاز با اشاره به قوانین حوزه کار بیان کرد: در این زمینه دو قانون وجود دارد؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال ۹۰ مصوب شد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است. با وجود چنین قوانینی، شاهد هستیم بروکراسی اداری، بزرگترین مانع پیشرفت کسب و کار شده است و به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، تولید در ایران رقابت پذیر نیست که البته این وضعیت به دلیل خلاء قانونی نیست بلکه در اجرا دچار مشکل هستیم.
وی با ذکر یکی از مواد قانونی بیان کرد: بر اساس ماده ۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، ظرف شش ماه فرآیند تجارت خارجی را فراهم کند. این قانون حتی منابع مالی لازم را نیز پیش بینی کرده است. علی رغم دارا بودن قانونی به این روشنی و شفافی، متاسفانه همچنان صدور مجوزهای کسب و کار با بروکراسی زیادی روبرو است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یک بخش از مشکلات حوزه کسب و کار، مسائل فرهنگی است که باعث شده، نتوانیم از ظرفیت نیروی انسانی در کشور استفاده کنیم.
در ادامه خسرو فروغان گران سایه ضمن تایید این موضوع که قوانین در حوزه کسب و کار وجود دارد، در عین حال گفت: در قوانین تبصره وجود دارد و مواد قوانین مصوب، قابل تفسیر است. قانون که مصوب می شود، کسی که می خواهد آن را تجرا کند باید به آن اعتقاد داشته باشد و مانعی برای اجرای قانون ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: متاسفانه قوانین که وضع می شود، نخستین کسانی که مانع اجرای آن می شوند، معمولا دستگاه های مجری آن قانون هستند و اساسا این دستگاه ها بنا به دلایل مختلف، نمی خواهند قانون اجرا شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در کنار قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه هایی باید وجود داشته باشد که قانون به راحتی اجرا شود، گفت: متاسفانه قوانین به گونه ای هستند که نیازمند امضاهای طلایی هستند. بخش اعظمی از بروکراسی موجود، فساد اداری است که نمی توانیم منکر آن شویم.