تا پایان دی‌ماه سال جاری به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، یزد و فارس بیشترین و در استان‌های کرمان، خراسان شمالی و کهگیلویه‌ و بویراحمد کمترین میزان جواز تاسیس صنعتی صادر شده است.

به گزارش ایسنا، تا پایان دی‌ماه سال جاری در مجموع ۱۶ هزار و ۶۲ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه حدود ۱۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ۳۶۲ هزار و ۴۹۲ نفر صادر شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱۹ درصدی در تعداد، ۱۶.۳ درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و ۲۱.۵ درصدی در پیش‌بینی اشتغال خبر می‌دهد.

بنا بر اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، بیشترین تعداد جواز صنعتی صادر شده به ترتیب به استان‌های خراسان رضوی (۱۴۶۵ فقره)، یزد (۱۲۶۶ فقره) و فارس (۱۲۰۶ فقره) تعلق دارد و کمترین تعداد جواز صنعتی صادر شده نیز به استان‌های جنوب کرمان (۸۶ فقره)،  خراسان شمالی (۹۳ فقره) و کهیکیویه و بویراحمد (۱۱۷ فقره) اختصاص یافته است.

این در حالی است که میزان جواز صادر شده تاسیس صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معادل ۲۰۰ فقره در ۱۰ ماهه سال جاری بوده که نسبت به ۸۳ فقره جواز تاسیس صادر شده در مدت مشابه سال قبل با تغییر ۱۴۱ درصدی همراه شده است.

 جوازهای تاسیس صادر شده به تفکیک استان

 جوازهای تاسیس صادر شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی