رکنا: سه ماه پیش اطلاعاتی از اقدامات خلاف قانون مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان به دادسرای مشهد منعکس شد.

به گزارش رکنا، حدود سه ماه پیش اطلاعات موثقی از اقدامات خلاف قانون مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان به دادسرای مشهد منعکس شد.

در مرحله دوم، ماموران یکشنبه شب گذشته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را درفرودگاه مشهد و مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان راهم در خانه اش دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کردند.

در حالی به تمامی افراد بازداشت شده اتهام دریافت رشوه از سوی مقام قضایی تفهیم شده است که آن‌ها باقرار بازداشت موقت راهی زندان شده‌اند تا دیگر مراحل قضایی پرونده نیز صورت پذیرد.