نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم مجلس مبنی بر از دستور خارج شدن بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بار مالی ندارد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: طبق ماده ۱۹۶ آیین نامه، برای تعیین تکلیف یک اخطار در صحن سه راه وجود دارد؛ پذیرش اشکالات و ارائه پیشنهادها یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوط که در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نایب رئیس مجلس بدون توجه به این موارد، اخطار را قبول و طرح را از دستور کار خارج کرد.
نماینده مردم چناران و طرقبه با اشاره به تذکر خود در صحن علنی امروز مجلس گفت: قرار شد این طرح مجدد در هیأت رئیسه مجلس بحث شود و اگر طبق نظر هیأت رئیسه درست باشد باید مجدد به کمیسیون مربوط ارسال شود در غیر اینصورت اقدام به جمع آوری امضا خواهیم کرد و آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
دهقان همچنین یادآور شد: طرح اعاده اموال نامشروع نیز با طرح دو فوریتی در دستور کار هست که به زودی آن را مطرح می کنیم.
نماینده مردم چناران و طرقبه تاکید کرد: مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند هر چند موانع سنگین در مقابل آن وجود داشته باشد.