عربستان سعودی خواستار اختصاص یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورهای عربی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عربستان سعودی درخواست کرد کشورهای عربی یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشند.

بر اساس این گزارش، «عبد الله بن یحیی» نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت: باید اصلاحاتی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد تا این شورا بتواند به وظیفه و نقش خود در حفظ صلح و امنیت جهانی به خوبی عمل کند.

وی با بیان اینکه عربستان در صدر کشورهایی است که خواهان اجرای اصلاحات در شورای امنیت و توسعه شیوه های عملکرد این نهاد است، افزود در صورت هرگونه اصلاحات در شورای امنیت باید یک کرسی دائم به کشورهای عربی اختصاص داده شود.