رئیس سازمان بورس با بیان اینکه حجم معاملات سال قبل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود، ابراز امیدواری کرد که امسال به ۲۱۵ میلیارد تومان برسیم وسال‌های آینده هم بازار سرمایه پر رونق باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در مراسم ۵۰ سالگی بازار سرمایه ایران در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت : در حال حاضر حدود ۵۹۰ شرکت و نزدیک به ۶۰۰ نهاد مالی داریم و  حجم معاملات بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه حجم معاملات سال قبل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود، ابراز امیدواری کرد که امسال به ۲۱۵ میلیارد تومان  برسیم وسال‌های آینده هم بازار سرمایه پر رونق باشد.

محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی کشور تنوع زیادی پیدا کرده، تصریح کرد: در زمانی که بورس شروع کرد فقط سهام بود و اوراق قرضه؛  اما اکنون اوراق صکوک مختلفی وجود دارد که با کمیته ملی سازمان هماهنگ شده و به لحاظ شرعی همه مسائل آن دیده شده است.

وی ادامه داد: ارزش بازار سرمایه افزایش یافته و ارزش معاملات نسبت به تولید ناخالص ملی به ۱۷ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد جایگاه بازار سرمایه چه جایگاهی است و امیدواریم سال‌های آینده بخش خصوصی از پتانسیل های بازار سرمایه استفاده کند.

رئیس سازمان بورس در خصوصی تاثیر بازار سرمایه بر اقتصاد  نیز گفت : مهمترین تاثیر آن  شفافیت اطلاعاتی است.  وقتی تمام نهاد های غیر دولتی مکلف به افشای صورت مالی شدند و با کمک های مجلس ۲۳۰ نهاد غیر دولتی صورت های مالی شان را افشا کردند. بیش از ۵۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس نیز افشا می‌کنند.بنابزاین به شفافیت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تامین مالی دولت در مقاطعی است که کمک می‌کند دولت برای تنظیم بهتر اقتصاد و فرصت های بازار سرمایه و فراهم کردن فرصت برای سرمایه گذاران فرصت ایجاد کند، اظهار داشت: بحث بعدی تشکیل شرکت ها و پذیره نویسی آنهاست که به افزایش تامین مالی در بازار اولیه منجر می‌شود و مساله بعدی جذب سرمایه گذاران خارجی در محیط شفاف بورس است.