در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمد مالیات بر مصرف سیگار ۱۴۸۶ میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مطابق جدول درآمدها ، واگذاری دارایی ها سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در بودجه سال ۹۷  مالیات بر مصرف سیگار ۱۴۸۶ میلیارد تومان پیش بینی شد.

سال گذشته مطابق لایحه بودجه سال۹۶ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین شده بود.