معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در چهارمین نشست مدیران نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری دادگستری‌های سراسر کشور پنج توصیه مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خطاب به مدیران نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری دادگستری‌های کل کشور عنوان کرد: نظارت در مجموعه سازمانی به معنای جلب رضای خدا باشد، نظارت درون تشکیلات یک تکلیف باشد، در انجام نظارت تبیعض نداشته باشید، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را قبل از ابلاغ به همکاران و کارکنان مجموعه چندین بار بازنگری کنید و گزارشات را به صورت دسته‌بندی شده اعلام کنید.