مبارزه با بیماری‌های درختان میوه قبل از تورم جوانه‌ها، انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز و تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه (۱۴ تا ۱۸ اسفندماه) است.

    به گزارش ایسنا، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (دوشنبه ۱۴ اسفندماه) تا روز جمعه (۱۸ اسفندماه) به شرح زیر است:

      استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی در آذربایجان شرقی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در آذربایجان غربی و زنجان در روز سه‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد
 • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی
 • محافظت از تنه درختان جهت جلوگیری از شکاف خوردن پوست تنه به علت اختلاف دمای شب و روز بخصوص در قسمت های رو به جنوب
 • انجام عملیات هرس در باغات میوه
 • انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه‌ها
 • انجام عملیات محلول‌پاشی جهت کنترل  کنه گالزا در باغات آلوی آلوده  قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در آذربایجان شرقی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در آذربایجان غربی و زنجان در روز سه‌شنبه به دلیل بارش و وزش باد
 • آماده سازی اراضی برای غرس نهال در صورت مساعد بودن شرایط جوی
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث بعد از گاورو شدن باغات
 • کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده
 • زراعت:
 • بررسی وضعیت شته در مزارع کلزا و در صورت لزوم عملیات سم‌پاشی و لکه‌گیری در صورت مساعد بودن شرایط آب هوایی
 • دامداری و طیور:
 • رعایت مسایل بهداشتی در دامداری‌ها (صنعتی و سنتی) و مرغداری ها برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار و مسری
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها
 • استان اردبیل:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران و برف و وزش باد
 • تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمایی
 • رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته
 • آماده سازی چاله های کاشت نهال به صورت اصولی وفنی با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی
 • زراعت:
 • پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان کردستان در روز سه‌شنبه و در استان کرمانشاه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از گاورور شدن خاک
 • اقدام به سم‌پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در در استان کردستان در روز سه شنبه و در استان کرمانشاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • آماده سازی محل کاشت نهال وضدعفونی ریشه قبل از کاشت
 • انجام هرس ریشه و حذف ریشه های آسب دیده و زخمی قبل از کاشت
 • استفاده از کود باردهی(فروت ست) در صورت متورم شدن جوانه‌های شاخه
 • مبارزه با بیماری‌های درختان میوه قبل از تورم جوانه‌ها
 • مبارزه با شپشک‌ها قبل از تورم جوانه ها
 • استفاده از نهال و نشای شناسه‌دار و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان‌های مجوزدار و معتبر جهت احداث باغ
 • انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز
 • اقدام به سم‌پاشی پیش بهاره بعد از اتمام بارش ها با استفاده از روغن های گیاهی سیترا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن‌های شیمیایی به جز در در استان کردستان در روز سه شنبه و در استان کرمانشاه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • زراعت:
 • تقسیط کود ازته برای مزارع گندم وجو ومصرف قسط اول کود ازته بر اساس توصیه آزمون خاک
 • شروع کشت بهاره نخود در مناطق دشت
 • کاشت زود هنگام حبوبات دیم (نخود و عدس) و گلرنگ در شرایط گاورو بودن خاک
 • مبارزه با شته در مزارع کلزا  در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب
 • آماده سازی های اولیه در مزارع موردنظر جهت کشت چغندرقند و سیب زمینی
 • بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم
 • زعفران کاران با مساعدشدن شرایط نسبت به محلول‌پاشی ریزمغذی ها در مزارع اقدام کنند.
 • مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یابد و نیز گندم و جو کاران مناطق معتدل نیز اقدام به این کار کنند.
 • مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه و کلزا در صورت لزوم
 • دامپروری و مرغداری:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به نوسانات دمایی
 •  زنبورداری
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • شیلات:
 • پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوایی
 •  استان مازندران:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • تهویه انبارهای میوه و بستن دریچه ها هنگام بروز سرما و یخبندان
 • مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت
 • احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین
 • ادامه هرس سبک درختان مرکبات (هسته‌داران و دانه‌داران)
 • استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد و سرما
 • مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار با نظر کارشناس (به غیر از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه)
 • کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه‌کش ) و با نظر کارشناس (به غیر از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه)
 • وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره
 • زراعت:
 • انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات
 • برداشت سبزیجات برگی
 • آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی‌های اخیر
 • آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره
 • مصرف کود سرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس (به غیر از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه)
 • دامداری و طیور:
 • نگهداری گوسفندان در زمان بارندگی و شب هنگام در مکان‌های سرپوشیده
 • جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن‌های پرورش طیور
 • زنبورداری:
 • انتقال کندوهای زنبورعسل به مزارع کلزا
 • تغذیه دستی زنبورها جهت تحریک و تخمگذاری ملکه
 • هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها
 • شیلات:
 • تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی
 • اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده
 • استان گیلان:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زیتون کاران به منظور کاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان و هرس باغات و جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده را انجام دهند.
 • برای مبارزه با راب و حلزون می‌توانید با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره، تراشه چو و پوسته برنج، استفاده از تله‌های آماده، از بین بردن پناهگاه‌ها و جمع‌آوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه‌های غیر سمی استفاده از طعمه مسموم آماده و سم‌پاشی
 • به دلیل افزایش رطوبت هوا در طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، مرکبات‌کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می‌شود:
 • جداسازی میوه‌های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه‌های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه‌های خشک، آفت زده و شکسته، ضدعفونی کردن محل برش‌ها و شکاف‌ها و  پارگی‌ها با ترکیبات مسی و پوشاندن ‌آنها با چسب پیوند.
 • زراعت:
 • شرایط جهت ترمیم و تعریض مرز کرت‌های شالیزاری و بستن خروجی زهکش‌ها برای استفاده از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی و انجام شخم سطحی زمستانه با حداکثر عمق ۱۵ سانتی متر مناسب است.
 • نوغانداری:
 • نوغانداران با توجه به وزش باد گرم در منطقه نسبت به وجین علف های هرز و هرس درختان توت اقدام کنند.
 • کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر کردن آنها اقدام کنند.
 • مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها در اولویت قرار گیرد.
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • شیلات:
 • ضدعفونی استخرهایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آهک انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.
 • در صورت وجود بچه ماهی در استخر، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی‌ها جلوگیری کنند.
 • با توجه به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب‌ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام شود.
 • در ورود آب به داخل استخرهای خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کارگیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.
 • استان گلستان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به دلیل نوسانات دمایی
 • باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند.
 • متقاضیان احداث باغ جهت نشست خاک چاله کاشت،۳۰-۴۰ روز قبل از غرس نهال، (بسته به بافت خاک )اقدام به چاله کنی به ابعاد ۶۰*۶۰*۶۰ الی ۸۰*۸۰*۸۰ سانتی متر کنند.
 • انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون
 • مزارع کاشت پیاز، باقلا و نخود فرنگی با توجه به رطوبت نسبی بالا هوا و احتمال رشد بیش از حد علفهای هرز نسبت به وجین زمین اقدام کنند.
 • زراعت:
 • گندم‌کاران و جوکاران با توجه به شروع پنجه دهی مزارع در صورت رطوبت مناسب خاک میزان ۵۰ کیلوگرم کود اوره یا سولفات آمونیوم و میزان ۵۰ کیلوگرم کلرور پتاسیم بصورت سرک استفاده شود.
 • کشاورزان گندم کار و جو کار در صورتی‌که اراضی آنها لب شور است، از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند.
 • کشاورزانی که قصد کشت اول آفتابگردان را دارند پس از گاورو شدن زمین نسبت به عملیات آماده سازی اولیه اقدام کنند.
 • کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور مشورت و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند.
 • کلزاکاران در صورتیکه مزرعه کلزا در مرحله روزت و قبل از گلدهی قرار دارد محلول پاشی با کودهای میکرو کامل به محرک های رشد ،هیومیک اسید و آمینو اسید پتاسیم و کلسیم بر طبق نظر کارشناسان توصیه می‌شود.
 • با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند. ضمنا مراقب پاشش و باد بردگی ذرات سم به مزارع همجوار باشند.
 • استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان قزوین در روز سه‌شنبه و در استان مرکزی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان های تهران و  قم در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و  وزش باد
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از گاورو شدن مزارع
 • جمع آوری و معدوم کردن شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از گاورو شدن اراضی
 • در صورت نیاز به آبیاری مزارع و باغات از کودهای شیمیایی و دامی مناسب نیز استفاده شود.
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث
 • باغداران با توجه به مرطوب بودن خاک می توانند نسبت به مبارزه مکانیکی با علف های هرز باغات به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با سرمازدگی اقدام کنند.
 • زراعت:
 • مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز در در استان قزوین در روز سه‌شنبه و در استان مرکزی از روز دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان‌های تهران و  قم در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و  وزش باد
 • کشاورزان برای مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات نسبت به استفاده از کود سرک همراه با آبیاری اقدام کنند.
 • پایش آفت شته در مزارع غلات
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها
 • استان های اصفهان و یزد:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان اصفهان در روز سه‌شنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
 • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث
 • باغداران پسته رقم اکبری که به روغن پاشی ولک اقدام نکرده اند، لازم است حداکثر تا پایان این هفته به محلول پاشی با نیترات پتاسیم، با غلظت ۲۰ در هزار اقدام کنند.
 • آخرین فرصت هرس فرم درختان اناروپسته و انجام سمپاشی با کلرورمس یا  بردو بعد از هرس درختان پسته
 • باغدارانی که تاکنون به تغذیه زمستانی باغ ها اقدام نکرده اند، با توجه به مناسب بودن زمان، برای تغذیه باغ ها، به کوددهی باغ های میوه سردسیری و پسته اقدام کنند.
 • با توجه به شرایط مناسب جوی به هرس درختان مختلف مخصوصا انار و انگور اقدام شود همچنین زمان برای تهیه قلمه انگور و دیگر درختان زینتی نیز مناسب است.
 • به کنترل پسیل زیتون با محلول‌پاشی روغن ولک یک درصد همراه با سموم مناسب با مشورت مراکز جهاد کشاورزی اقدام شود.
 • با توجه به شرایط مناسب جوی و هفته درختکاری زمان برای نهال کاری درختان مثمر و غیرمثمر جهت ایجاد یا بازسازی باغها یا فضای سبز مناسب است.
 • با توجه به نزدیکی شکوفا شدن درختان به رعایت بهداشت باغ ، جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده و کرموی روی درختان مخصوصا درختان انار و بادام اقدام کنند.
 • گلخانه‌ها:
 • نصب توری روی پنجره های سقفی و کناری با توجه به وزش باد و احتمال انتقال کنه های گیاهی از مزارع اطراف به گلخانه‌ها
 • با حذف علف‌های هرز خارج و داخل و حفظ رطوبت مناسب بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در گلخانه از شیوع کنه ها جلوگیری شود.
 • با توجه به وزش باد ، به کنترل استحکام گلخانه و در گلخانه هایی که پوشش پلاستیکی مستهلک دارند نسبت به ترمیم درز و شکاف ها با چسب مخصوص گلخانه اقدام شود.
 • با توجه به اختلاف زیاد دمای شب و روز جهت جلوگیری از بیماری های قارچی در گلخانه ، به تنظیم دما و رطوبت و روشن کردن بخاری ها در طول شب و تهویه هنگام اذان صبح اقدام شود.
 • زراعت:
 • کشاورزان نسبت به آبیاری مزارع غلات (گندم و جو) همچنین کلزا همراه با کود سرک ازته در اولین فرصت اقدام کنند.
 • با توجه به دمای مناسب هوا و آغاز مرحله ساقه رفتن ، زراعت کاران گندم و جو به کوددهی مزارع با کود سرک اوره و کلزا کاران به مصرف کود سولفات آمونیوم در مزارع کلزا همراه با آبیاری اقدام کنند.
 • مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و کلزا در هوای آرام و با مشورت مراکز جهاد کشاورزی اقدام شود.
 • در مزارع کلزایی که در مرحله جوانه گل است در صورت مشاهده طغیان سوسک سرخرطومی با مشورت مراکز جهاد کشاورزی به کنترل آفت اقدام شود.
 • یونجه کاران با توجه به شروع رشد رویشی یونجه و شروع حمله آفت سرخرطومی یونجه، ضمن بازدید منظم از مزرعه در صورت نیاز با مشورت مراکز جهاد کشاورزی به کنترل آفت اقدام کنند.
 • با گرم شدن هوا، زمان ریزش سن مادری به مزارع گندم نزدیک می شود لذا گندم کاران از مزارع خود بازدید و در صورت مشاهده آفت سن، با مشورت جهاد کشاورزی به کنترل لکه ای و نقطه ای آفت اقدام کنند.
 • با توجه به شرایط دمایی ، زمان مناسب کشت سورگوم ، سبزی و صیفی ، حبوبات و گیاهان دارویی فرا رسیده است لذا کشاورزان علاقه مند نسبت به آماده سازی زمین و کشت در اسرع وقت اقدام کنند.
 • دامداری:
 • دامداران سیلوهای ذرت علوفه ای خود را در اسرع وقت پرکنند تا وزش باد باعث کاهش رطوبت و کیفیت آن نشود.
 • به هنگام وزش باد شدید جهت جلوگیری از کاهش رطوبت مواد غذایی، آماده سازی و توزیع بین گاوهای شیری باید در مدت کوتاهی صورت گیرد.
 • دامدارن سبک دامهای خود را هنگام وزش باد شدید در ارتفاع پایین و مراتع نزدیک حرکت دهند و از چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند.
 • خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور با توجه به وزش باد و به منظور پیشگیریی از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلونزا
 • شیلات:
 • با توجه به نزدیکی به پایان فصل پرورش قزل آلا ، دستگاه های هواده در تمام طول شبانه روز روشن و آب ورودی به استخر باز باشد.
 • آبزی پرورانی که قصد صید ماهی های قزل آلا را دارند ۴۸ ساعت قبل از صید نسبت به قطع غذادهی اقدام نمایند. بهتر است صید در ساعات اولیه روز انجام شود.
 • پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به آماده سازی استخر اقدام کنند.
 • استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در خراسان رضوی در روز چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و در خراسان شمالی در روز های سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی
 • جمع آوری شاخ و برگ و میوه های ریخته شده بخصوص انار جهت از بین رفتن لاروها و شفیرهای زمستان گذران پس از اتمام بارش‌ها
 • استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک
 • کاشت و احداث باغات جدید با رعایت تمهیدات لازم
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث بعد از گاورو شدن باغات
 • پاکسازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات
 • زراعت:
 • انتقال عدل های تولیدی کارخانه جات پنبه پاک کنی به انبارهای مسقف
 • مبارزه با علفهای هرز به جز در خراسان رضوی در روز چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و در خراسان شمالی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
 • کشت انتظاری حبوبات تا قبل آغاز بارش از روز سه‌شنبه در خراسان شمالی و روز چهارشنبه در خراسان رضوی
 • استفاده از کوده اوره سرک در مزارع گندم و جو آبی و دیم و کلزای آبی تا قبل از روز سه شنبه در خراسان شمالی و روز چهارشنبه در خراسان رضوی
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • شیلات:
 • تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی
 • منابع طبیعی:
 • حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی
 • استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به دلیل وزش باد
 • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها به دلیل نوسانات دمایی
 • جمع آوری و معدوم کردن شاخه‌های خشک و آفت زده میوه‌های آلوده
 • خرید نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار از نهالستان‌های معتبر
 • استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود
 • مبارزه با بیماری های قارچی محصول موز در سیستان و بلوچستان
 • کوددهی پسته به روش چالکود
 • زراعت:
 • کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه های روغنی اعم از کلزا، گلرنگ، کشت‌های زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند.
 • بررسی مزارع گندم و مبارزه با بیماری سن
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • دام داری و مرغداری:
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل نوسانات دمایی
 • استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:
 • باغبانی:
 • احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس به دلیل وزش باد
 • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث
 • مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری
 • با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع‌آوری بادام‌های باقی مانده در باغات
 • انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای
 • تغذیه باغات(مرکبات و ….) جهت افزایش رشد ثانویه با توجه به مناسب بودن دما در مناطق جنوبی و رشد شاخه‌های رویشی ثانویه
 • مبارزه با بیماری شانکر و بیماری‌های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی
 • کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم
 • هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده
 • تنه نهال‌ها و درختان جوان و پاجوش‌های خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.
 • زراعت:
 • در صورت نیاز نسبت به  آبیاری و کوددهی مزارع شتوی اقدام شود.
 • مبارزه با علف‌های هرز باریک برگ در مزارع کلزا در ساعات گرم روز
 • کلزا کاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سم‌پاشی کنند.
 • دامداری و مرغداری:
 • کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • تغذیه کلونی‌های زنبورعسل با خمیر شیرین و کیک گرده
 • استان های ایلام و خوزستان:
 • باغبانی:
 • خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان خوزستان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید
 • جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات سبزی و صیفی
 • تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی
 • تهیه نهال سالم و استاندارد جهت غرس نهال در باغات جدیدالاحداث
 • زراعت:
 • آبیاری سبک در سطح مزارع مانند گندم و کلزا با توجه به افزایش درجه حرارت و احتمال تسریع در ظهور سنبله جهت جبران تبخیر و  تعرق و تعدیل دمای هوا
 • کشاورزان در مزارع گندمی که به خوشه رفته و یا در حال خوشه­‌دهی و ظهور برگ پرچم هستند پس از رفع گردوخاک و وزش باد بلافاصله نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند.
 • استفاده از کودهای پتاسیمی همراه آبیاری
 • محلول پاشی اسید آمینه  پتاسیمی در مزارع گندم و کلزا به جز در در استان خوزستان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید
 • خودداری از آبیاری سنگین مزارع گندم و کلزا به دلیل وزش باد
 • بررسی زهکش مزارع
 • بازدید مزارع گندم  جهت بررسی احتمال شیوع بیماری زنگ زرد گندم
 • دامداری و مرغداری:
 • کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی
 • زنبورداری:
 • انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی
 • پرورش آبزیان: 
 • تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی