سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر  محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: در همین زمان سهم ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس پایگاه آی.اس.آی ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ است.

دهقانی اظهار داشت: یک درصد از مقالاتی که در مجلات ISI  منتشر می شوند، ۱۸ درصد استنادهای دنیای علم را دریافت می کنند که به آنها تولید علم برتر گفته می شود.  مقالات یک درصد برتر هر دو ماه یکبار و بر اساس میزان استفاده از مقالات یا همان استنادهای دریافتی تعیین می شوند. اگر مقالات از کیفیت لازم برخوردار باشند در میان مقالات برتر باقی مانده، در غیراینصورت حذف می شوند و همچنین مقالاتی که قبلا در فهرست نبوده اند برحسب میزان استنادهای دریافتی در آن قرار می گیرند. این مقالات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) ارائه می شوند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی تنها ۵۶ مورد بود که این مقدار در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۳ مورد و در سال ۲۰۱۶ به ۳۵۰ مورد رسیده است. در سال ۲۰۱۷ تاکنون تعداد مقالات برتر کشور ۱۹۷ مورد بوده است.

دهقانی افزود: در سال ۲۰۰۷ تعداد مقالات پراستناد و داغ دنیا ۱۰ هزار و ۵۱۴ مورد گزارش شده است که تعداد آن در سال ۲۰۱۵ به ۱۵ هزار و ۳۴۷ مورد رسید و در سال ۲۰۱۶ به ۱۵ هزار و ۶۷۹ مورد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: سهم کشور ایران از مقالات برتر دنیا در طول زمان افزایش یافته است به نحوی که از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: کمیت تولید علم کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی و بر اساس پایگاه ISI تعداد ۱۳ هزار و ۴۷۶ مورد بود که در سال ۲۰۱۶ به ۴۷ هزار و ۴۷ مورد رسیده است. در سال ۲۰۱۷ تاکنون این رقم ۳۴ هزار ۳۲۴ مورد است.

وی گفت: این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی کل تولید علم دنیا ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۶۰۲ رکورد بود که در سال ۲۰۱۶ به ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۴۷۵ مورد رسیده است. همزمان با افزایش کمیت تولید علم دنیا سهم ایران از کل تولید علم دنیا نیز افزایش یافته است، اما سهم ایران از کل تولید علم برتر دنیا از کمیت تولید علم کشور پیشی گرفته است.

دهقانی خاطر نشان کرد: مرجعیت علمی اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بوده که برای دستیابی به این جایگاه لازم است بیش از هر چیز به جای تکیه صرف به کمیت تولید علم  به دنبال افزایش کیفیت و نیز توجه به سایر شاخص ها از جمله تبدیل علم به فنآوری و نوآوری و نیز اثرگذاری اقتصادی با تاکید بر جنبه های کاربردی علم تولید شده اقدام شود.