مردم تونس برای چندمین روز متوالی در اعتراض به گرانی قیمت کالاها، در پایتخت این کشور دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اعتراضات مردمی به گرانی قیمت کالاها در تونس ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مردم تونس برای چندمین روز متوالی در پایتخت این کشور دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

تظاهرات کنندگان همچنین در مقابل مقر وزارت کشور در خیابان «الحبیب» تجمع کردند.

معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار لغو قانون مالیاتی جدید شدند.

گفتنی است، وزارت کشور تونس پیشتر از بازداشت ۲۳۷ تن در جریان این درگیریها و اعتراضات علیه افزایش قیمتها خبر داده بود.